Planteringsjord

Även kallad Växtjord Typ A är tillverkad för att motsvara kraven som ställs enl AMA Anläggning 20.

Grunden är en naturjord som vi tillsätter mulltorv för att jorden ska få en bra förmåga att behålla fukt och näring, sanden ger jorden en bra struktur, planteringsjorden är grundgödslad med naturgödsel.

Denna produkt lämpar sig bra till plantering av buskar och träd.

Vi kan även framställa jord med högre mullhalt om det önskas.

Vi kan tyvärr inte garantera att den är fri från rotogräs, då vi enbart tillverkar naturjordar fria från bekämpningsmedel.

Mullhalt: 5-8%
PH-Värde: 5,5-7,5%

Jordprodukter

Gräsmattejord

Läs mer

Planteringsjord

Läs mer

Mineraljord

Läs mer

Harpad Jord

Läs mer

Krossmaterial

Läs mer

Sand

Läs mer