Sorteringsverk – Harpning

Vi har flera olika typer av Sorteringsverk som vi använder i vår Jordproduktion,

Först så blandar vi de olika produkterna , tex sand, jord, gödsel, torv, krossmaterial, leca, osv helt beroende på vilken typ av jord vi skall framställa, Allt enl kundernas krav och önskemål.

Sedan placerar vi jorden i sorteringsverket, där jorden passerar ett såll på max 15mm (vi har ju andra storlekar vid behov).

Stora stenar, rötter osv passerar ut åt ett håll och den fina harpade jorden åt ett annan håll.

Vi skickar ju regelbundet våra Jordprodukter på analys till Eurofins, för att säkerställa att de håller rätt PH-värde, mullhalt osv för att följa AMA Anläggnings´s krav.

Med vårt mobila sorteringsverk av Fabrikatet Extec har vi hjälpt många kunder att sortera tex sand, krossmaterial, gabionsten, schaktmassor.

Så slösa inte bort värdefull jord som ert företag kan ha användning för genom att köra det till tipp.
Vi kan komma till er och sortera igenom de schaktmassor / Jordhögar ni har liggande.

Så hjälps vi tillsammans åt att tänka på miljön och återvinna så mycket material som möjligt.

Vår nya Stjärnsikt, är ett sorteringsverk med fantastisk kapacitet.
Minimalt med restprodukter.
Denna kan sortera igenom i princip allt,

Vid frågor angående Sorteringsverken så ring direkt till:

Roger 0706 – 80 33 82 eller mejla agerblom.akeri@telia.com